خــدایـــا . . .

میـــــبینی ؟؟؟


دلـــم را ؛ کســانی میشکنند !!


که هرگز ... دلم به شکستن دلشان راضی نیــــســ
..: دوشنبه 13 آذر1391 | 23:31 | نویسنده : حسن زاده |
  • سبزوار
  • رد ریپورتر
  • نیدیا